benecon.eu logo

Седма рамкова програма се отнася за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности и постигането на дълготраен и устойчив икономически растеж през периода 2007-2013г. Програмата обхваща 2 подпрограми – Европейската общност (за научни изследвания, техническо развитие и демонстрационни действия) и Евратом (за ядрени изследвания и подготвителни дейности). Освен това Седма рамкова програма се реализира чрез четири специфични програми: Сътрудничество, Идеи, Хора и Капацитети.

Общият бюджет на 7-ма Рамкова програма за програмния период от 2007 г. до 2013 г. възлиза на 53,272 млрд. EUR.

 Публикувано на: 30 юни 2007