benecon.eu logo

Програмата е наследник на програма Медия Плюс/Медия Обучение.

Аудиовизуалният сектор е основно средство за разпространяване и развиване на европейските културни ценности. Той играе решаваща роля в създаването на европейската културна идентичност и изразяването на европейското гражданство. Подкрепата на Общността цели да позволи на европейския аудиовизуален сектор да играе ролята си за заздравяване на европейската култура.

Цели на програмата:

  • Да съхрани и разшири европейското културно многообразие и кинематографичното и аудиовизуалното му наследство
  • Да увеличи обмена на европейски аудиовизуални продукти вътре и извън ЕС
  • Да увеличи конкурентоспособността на европейския аудиовизуален сектор
 Публикувано на: 30 юни 2007