benecon.eu logo

Младежта в действие е наследник на програма Младеж. Нейната цел е да се развие сътрудничеството между младежта в ЕС чрез предоставяне на възможности на младите хора да участват в групови обмени и доброволческа работа, както и чрез осигуряване на подкрепа за широк диапазон от дейности и сътрудничество в сферата на младежта.

Видове дейности:

  • Младежта в Европа
  • Европейска доброволческа служба
  • Младежта в света
 Публикувано на: 30 юни 2007