benecon.eu logo

Програма Еразъм Мундус е програма за сътрудничество и мобилност в областта на висшето образование.

Цели на програмата:

  • да повиши качеството на европейското висше образование
  • да насърчи междукултурното разбирателство чрез сътрудничество с трети страни
  • да засили европейското сътрудничество и международни връзки във висшето образование чрез подкрепата на висококачествени магистърски програми, чрез предоставянето на възможност на студенти и учени да следват следдипломни квалификации в европейски университети, както и чрез насърчаване мобилността на европейските студенти и учени да се обучават в трети страни

Видове дейности:

  • Магистърски програми Еразъм Мундус
  • Еразъм Мундус стипендии
  • Партньорство
  • Засилване на привлекателността и интереса към висшето образование
 Публикувано на: 30 юни 2007