benecon.eu logo

Програмите на Европейските общности представляват набор от действия с цел да се насърчи сътрудничеството между страните-членки на Европейския съюз (ЕС) в различни области, свързани с политиките на Европейската общност. Принципно, тези програми са замислени и предназначени за страните-членки на ЕС на базата на определените в Общия бюджет на съюза средства.

Европейската комисия отпуска и директно финансиране към различни правни субекти с цел прилагането на политиките на Общността и външните политики на Европейския съюз.

Тъй като подпомагат прилагането на повечето от политиките на ЕС, тези програми са важен финансов инструмент, с който страните разполагат, за да се запознаят с политиките и практиките на ЕС.

Страните членки на ЕС предоставят 55% от общата международна помощ за развитие и повече от 2/3 от грантовото подпомагане. Европейската комисия е най-големият донор на хуманитарна помощ в света и е на пето място по отношение на останалите видове външно финансиране след САЩ, Япония, Германия и Франция. Това става чрез широк спектър от географски и тематични програми.

Тематичните програми включват програми за изпращане на храни, хуманитарна помощ, подпомагане на демокрацията и човешките права, съфинансиране с неправителствени организации, програми за околната среда, опазване на тропическите гори, решаване на бежански проблеми и др.

 Публикувано на: 30 юни 2007