benecon.eu logo

BENECON® е частна консултантска компания с основна дейност в сферата на публичното финансиране.

УСИЛИЯТА  са насочени в следните области: за реализация на пълен проектен цикъл - от формулиране на идеята до получаване на безвъзмездна помощ, подготовката на проектна документация за кандидатстване по Европейските финансиращи програми; ; юридически подкрепа на проектите, които не са получили финансиране поради нарушения на процедурата пред административните органи и съда; както и решения в областта на енергийната ефективност, възлагането на обществени поръчки, публично- частното партньорство и софтуера.BENECON® е учредител на Европейски ресурсен и информационен център, както и на Българската асоциация на консултантите по европейски програми (http://www.bakep.org/)

ЕКИПЪТ  включва както собствени консултанти: юристи, икономисти, ИТ специалисти, биолози а така също и: партньори - експерти и консултанти в различни области по специфични проекти.

МИСИЯТА на компанията е да работи за осигуряване на дългосрочно, стабилно и възходящо развитие на бизнеса на клиентите, посредством стриктно спазване на фирмените стандарти.

 Публикувано на: 18 юни 2007