benecon.eu logo
  • Разработване на програми за насърчаване използването на ВЕИ (възобновяеми енергийни източници) и биогорива
  • Разработване на инвестиционни проучвания за наличния и прогнозния потенциал на ВЕИ
  • Извършване на енергийни одити
  • Организиране на обучения, информационни кампании в съответствие с националните програми за насърчаване използването на ВЕИ горива
 Публикувано на: 23 юни 2007