benecon.eu logo
  • Структурните инструменти на ЕС в България
  • Подготовка на проекти, общи критерии за избор на проекти
  • Разработване и управление на проекти
  • Обучение и повишаване на квалификацията на служителите във връзка с работата със Системи за управление
  • Проблеми по прилагане на правилата за обществените поръчки - режима на Закона за обществените поръчки и режима на Постановление 55/2007 на МС - провеждане на международни търгове, разработване на тръжни документи за доставка на стоки, услуги и строителство според процедурите на съответната програма, изготвяне на тръжни предложения
  • Други фирмени обучения, съобразно специфичните нужди на всяка бизнес организация

Организираните курсове и методиката на обучение, базирани на най-съвременните практики в областта на фирменото планиране и управление, допринасят за придобиване на изключително ценна при планирането и управлението на всяка бизнес дейност компетентност.

Обученията могат да бъдат по една от посочените теми, а също по предложени теми (според необходимостта,нуждите и сферите на дейност на желаещите), по които BENECON има капацитет от експерти.

 Публикувано на: 23 юни 2007