benecon.eu logo
 • Юридически подкрепа на проектите, които не са получили финансиране порадинарушения на процедурата пред административните органи и съда
 • Корпорации - сливания, вливания, регистрация, заличавания
 • Търговски право – търговски сделки, несъстоятелност
  Създавене, регистрация и управление на клъстъри
 • Обществени поръчки -проблеми по прилагане на правилата за обществените поръчки - режима на Закона за обществените поръчки и режима на Постановление 55/2007 на МС - провеждане на международни търгове, разработване на тръжни документи за доставка на стоки, услуги и строителство според процедурите на съответната програма, изготвяне на тръжни предложения
 • Проблеми на публично- частното партньорство
 • Недвижими имоти и строителство
 • Банково, финансово и данъчно право
 • Приватизация, концесии, обществени поръчки
 • Структуриране на чуждестранни инвестиции
 • Енергетика и природни ресурси
 • Интелектуална собственост, търговски марки
 • Защита на конкуренцията
 • Защита на потребителите
 • Право на ЕС
 • Съд и арбитраж (процесуално представителство)
 • Административно правосъдие
   Публикувано на: 23 юни 2007