benecon.eu logo

Новини

Покана за проектни предложения BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

Покана за проектни предложения BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 обявава процедура за подбор на проекти:

BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.

 

Цел

Основната цел на настоящата процедура е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия от различни сектори, приоритетни за развитието на националната икономика, чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване.
(още…)

 Публикувано на: 5 ное 2013

Кабинетът ще стимулира иновациите с още бюрокрация

Вместо да облекчи процедурите, пречещи на усвояване на еврофондове за нововъведения, икономическото министерство иска да се създаде държавно предприятие, което да раздава бюджетни пари за изобретения
(Още…)

 Публикувано на: 6 яну 2012

Покана за проекти за електронните форми за обучение във висшето образование

Обявена е покана за представяне на проектни предложения “Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”. Поканата е по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, приоритетна ос 4 “Подобряване на достъпа до образование и обучение”. (още…)

 Публикувано на: 23 дек 2011

Излезе поканата за проекти по програма “Интелигентна енергия - Европа” за 2012 година

Програмата “Интелигентна енергия - Европа” цели да повиши енергийната ефективност и рационалното използване на природните ресурси. Финансирането по нея насърчава използването на нови възобновяеми енергийни източници и разнообразието на енергията. Съществена част в програмата заема и енергийната ефективност на транспорта.
(Още…)

 Публикувано на: 21 дек 2011

Поредно спечелено дело срещу нарушенията на администрацията на ИАНМСП при оценката на проекти по ОПК

Вчера излезе поредното решение на административен съд София град (неокончателно към момента, подлежи на обжалване пред ВАС), с което бе признато, че администрацията на оперативна програма  “Конкурентоспособност” на българската икономика при оценката на проектите нарушава грубо собствените си правила, най- често, защото не ги разбира. Съдебната ревизия на актовете на ИАНМСП като междинно звено по Оперативната програма е единственият ефективен механизъм за защита срещу административния произвол и некомпетентност при оценката на проекти за финансиране.

 Публикувано на: 10 дек 2011
  • Европейски фондове
  • европа.дневник.bg
  • Софсправка
  • Райфайзен банк
  • ПИБ
  • Европейски фондове
  • AES Geo Energy
  • Изкуството и детето